Ghế văn phòng chất lượng cao

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Ghế văn phòng

Ưu tiên xem:

Ghế văn phòng phù hợp với những người làm việc tại văn phòng hoặc gia đình, làm việc có tính chất ngồi lâu. Ghế văn phòng tại Nội Thất Trường Sơn đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng từ mẫu mã, giá thành,….

-24%

Ghế chân quỳ

Ghế chân quỳ GQL1903

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 580.000 ₫.Giá hiện tại là: 440.000 ₫.
-22%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 590.000 ₫.Giá hiện tại là: 460.000 ₫.
-17%

Ghế lưới văn phòng

Ghế lưới văn phòng GL2107

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 580.000 ₫.Giá hiện tại là: 480.000 ₫.
-15%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 3.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.550.000 ₫.
-16%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 2.130.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.780.000 ₫.
-40%

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay giám đốc GXL2015

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 5.030.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.030.000 ₫.
-33%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Giá gốc là: 6.030.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.030.000 ₫.
-28%

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay văn phòng GXL2005

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 930.000 ₫.Giá hiện tại là: 670.000 ₫.
-25%

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay văn phòng GXL2006

Được xếp hạng 4.00 5 sao
Giá gốc là: 1.230.000 ₫.Giá hiện tại là: 920.000 ₫.
-41%

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay văn phòng GXL2007

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 1.230.000 ₫.Giá hiện tại là: 730.000 ₫.
-41%

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay văn phòng GXL2008

Được xếp hạng 4.00 5 sao
Giá gốc là: 1.930.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.130.000 ₫.
-42%

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay văn phòng GXL2010

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 1.530.000 ₫.Giá hiện tại là: 880.000 ₫.
-29%

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay văn phòng GXL2013

Được xếp hạng 4.00 5 sao
Giá gốc là: 3.230.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.280.000 ₫.
-26%

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay văn phòng GXL2014

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 2.530.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.880.000 ₫.
-21%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 560.000 ₫.Giá hiện tại là: 440.000 ₫.
-14%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 1.030.000 ₫.Giá hiện tại là: 890.000 ₫.
-10%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 980.000 ₫.Giá hiện tại là: 880.000 ₫.
-20%

Ghế xoay văn phòng

Ghế giám đốc cao cấp GD1803

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 4.030.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.230.000 ₫.
-12%

Ghế xoay văn phòng

Ghế giám đốc cao cấp GD1804

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 2.530.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.230.000 ₫.
-22%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 630.000 ₫.Giá hiện tại là: 490.000 ₫.
-25%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 730.000 ₫.Giá hiện tại là: 550.000 ₫.
-21%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 730.000 ₫.Giá hiện tại là: 580.000 ₫.
-36%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 1.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.250.000 ₫.
-23%

Ghế xoay văn phòng

Ghế xoay giám đốc GD1802

Được xếp hạng 4.00 5 sao
Giá gốc là: 1.530.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.180.000 ₫.
-12%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 2.530.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.229.000 ₫.
-18%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 830.000 ₫.Giá hiện tại là: 680.000 ₫.
-4%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
Giá gốc là: 930.000 ₫.Giá hiện tại là: 889.000 ₫.
-15%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá gốc là: 600.000 ₫.Giá hiện tại là: 510.000 ₫.